Loppies.nl

Het doel van deze website was om een ​​frisse en moderne website te maken waar bezoekers op trefwoorden konden zoeken. De website moet een mooi en overzichtelijk portfolio laten zien van alle foto’s die Marjolein heeft gemaakt.

Loppies.nl

The goal of this website was to create a fresh and modern website where visitors could search by keywords. The website should show a nice and clean portfolio of all the pictures taken by Marjolein.

Contact